Ana Sayfa BEYOĞLU

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

689

Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde.

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393  Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi uyarınca    Beyoğlu    Belediye  Meclisinin  2017 Yılı, EYLÜL AYI Toplantısı, 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ gününden, 15 EYLÜL 2017 CUMA  günü  akşamına  kadar  gün süre ile  saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Ahmet Misbah DEMİRCAN

Belediye Başkanı 

 

GÜNDEM :  

 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi gereğince; Beyoğlu ilçe sınırları dahilindeki Yol, Park ve Bahçelerde 2018-01 Yatırım Proje Numaralı Yol, Kaldırım, Asfalt, İnşaat İşleri, Park, Bahçe Bakım ve Onarım İşçilik Hizmeti Alım işinin, (01.01.2018 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar  19 ay,  2018  yılından 365 takvim günü, 2019 yılından 273 takvim günü olmak üzere) 4737 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile İhalesinin yapılması için karar alınmasına dair Fen işleri Müdürlüğünün teklifi.

 2-  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, Şartlı Hibe Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin16.06.2017 tarih ve 942 sayılı Meclis Kararıyla ilçemize  2.839.318,82 TL’lik (İkimilyon sekizyüzotuzdokuzbin üçyüzonsekiz Türk Lirası, sekseniki Kuruş) Ayni ve Nakdi yardım yapılması için Kaynak Aktarımı yapılmasına dair  Fen işleri Müdürlüğünün teklifi.

 3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi gereğince; Beyoğlu İlçe sınırları dahilinde bulunan 2018-02 Yatırım Proje Numaralı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda, Yolların Zemin İyileştirmesi Yapım İşinin, (02.01.2018 tarihinden 10.09.2019 tarihine kadar 21 ay 2018  yılından 364 gün, 2019 yılından 253 takvim günü olmak üzere) 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca, Açık  Teklif  Usulü ile İhalesinin yapılması için karar alınmasına dair Fen işleri Müdürlüğünün teklifi.

 4- Prof. Ressam Devrim ERBİL beyefendiye bize ve insanlığa kazandırdığı eşsiz eserler anısına Beyoğlu Nişanı ve üstün Hizmet Beratı takdim edilmesi hususunda karar alınmasına dair Kültür Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

 5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi gereğince; Belediyemiz  Ana Hizmet Binası, Ek  Hizmet Binası (İMP), Zabıta  Binası, Beyoğlu  Kültür ve Araştırma  Binası, Piyalepaşa, Tophane, Örnektepe, Kadımehmet, Sütlüce, Hacıahmet, Okmeydanı, Yenişehir, Fetihtepe, Aynalıkavak, Çıksalın, Dolapdere ve Piripaşa semt konakları, Fen İşleri garajı, Cihangir Sanat Atölyesi, Kültür Kent, Şişhane Gençlik Merkezi, Turabibaba Kütüphanesi, Sütlüce Spor Tesisleri, Okmeydanı Gençlik Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Sosyal Market, Piyalepaşa Spor Tesisleri, Kasımpaşa Anaokulu, Bademlik Ek Hizmet Binası ve İmam Adnan Ek Hizmet Binalarının İç Temizlik Hizmetleri Ve Çevresinin; Günlük Haftalık, Aylık Temizliği İşinin, (01.01.2018 tarihinden 31.08.2019  tarihine  kadar 1 yıl 9 ay, 2018 yılından 365  takvim  günü, 2019 yılından 243 takvim günü olmak üzere) 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca,  Açık Teklif Usulü ile İhalesinin yapılması için karar alınmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 6- Kentsel Yenileme Alanı ilan edilen Tophane Bölgesi içerisinde yer alan ve İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2017 tarih ve 2625 sayılı kararı ile  uygun bulanan tescilsiz, şahıs mülkiyetindeki Kılıçali Paşa Mahallesi, 53 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaza ait Avan Projesinin,  5366 sayılı Kanunun 2.maddesinin 4.fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinin 1. ve 2. Fıkraları gereğince, Onaylanmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

 7- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları YönetmeliğininKadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 8- Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi, 1175 Ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin  olarak  Belediyemiz  aleyhine açılan tazminat davası için, ödenmesi gereken toplam 3.320.523,02 TL’nin (Üçmilyon üçyüzyirmibin beşyüzyirmiüç lira, iki kuruş) Türkiye Vakıflar Bankası, Beyoğlu Şubesinden Kesin ve Süresiz Teminat Mektubuna ihtiyaç duyulduğundan,   5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aynı Yasanın 18. maddesinin (d) bendi mucibince karar alınmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 9- Beyoğlu, Camiikebir Mahallesi “Güllehane Sokak” adının “Üsteğmen Kara Fatma Sokak” olarak değiştirilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

 
 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz