Ana Sayfa BİYOGRAFİ

Babil Neresi Nebukadnezar Kimdir?

3787

Mezopotamya yani iki nehir arasındaki topraklar. Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bu topraklarda milattan önceki dönemlerde yaşamış olan pek çok uygarlık vardı. Bu uygarlıklardan birini de Babilliler oluşturmuştu. Babilliler de tıpkı Sumer ve Asurlular gibi bu bölgede büyük bir medeniyet inşa ettiler. Mezopotamya’nın geçmişi hakkındaki bilgileri çivi yazılı kil tabletlerden öğreniyoruz.

Bu bölgede yaşayanların hayat şartları, ekonomileri, ticaretleri hakkında tüm bilgiler bu tabletler vasıtasıyla bize ulaşıyor. Yazılı kaynakların yanı sıra arkeolojik kalıntılar da bölge hakkında bize pek çok bilgi temin ediyor. Eski Ahit’te İbranice isimleriyle bazı Babil krallarından bahsedildiği bilinmektedir.

Yeni Babil (Kalde) Krallığı (MÖ.625/539) yıllarını kapsayan dönemi ifade eder. Babilliler yani bilinen diğer adıyla Kaldeliler, Mezopotamya bölgesinde aşiretler halinde yaşarlardı. Asur’un zayıfladığı tarihsel dönemde bir Kalde sülalesi yönetimi ele aldı. Nebukadnezar, Eski Ahit’te adı geçen Babil krallarından biridir. Adının Eski Ahit’te geçmesinin nedeni de Kudüs kentini harabeye çevirmiş olmasıdır. Kenti MÖ.597’de kuşatmış 10.000 Yahudi’yi Babil’e sürgün etmiştir. Bir süre sonra yani MÖ.586 yılında ise Kudüs’ü yerle bir etmiştir.

Kral Nebukadnezar döneminde Babil şehri son derece ihtişamlı bir şehir haline getirilmiştir. Diğer Mezopotamya uygarlıkları gibi Babillilerin de pek çok tanrısı vardı. Babilliler de tanrılarını insan şeklinde hayal etmişlerdir. Babilliler tek eşliydiler bazı durumlarda ikinci bir evlilik söz konusu olabilirdi. Astroloji, tıp, matematik gibi alanlarda iz bırakmışlardır. Babil’de veraset erkeğin soyundan sürerdi. Bilgelik ve büyü tanrısı Enki, şehir tanrısı Marduk gibi tanrıları vardır. Tanrılarına zaman zaman kurbanlar sunmuşlardır.

Babil’de fal ve büyü önemli bir uğraştı. Kehanet bilimi, gök cisimlerinin hareketleri, hayvanların iç organlarına bakılarak olayların yorumlanması gibi konularla da ilgilenmişlerdir. Babil devleti MÖ.539’da Pers kralı Kyros tarafından ortadan kaldırıldı. Babil devletinin sona ermesiyle, Mezopotamya’da Hint/Avrupa kökenli Perslerin dönemi başlıyordu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz