25 Mayıs 2020 18:38 Güncelleme : 13 Haziran 2022 11:59

Urartular Kimdir

Urartular Kimdir

Tuşba’yı (Van) başkent olarak kullanan Urartu Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği ele geçen belgelerden anlaşılmaktadır. Bulundukları bölgede Ağrı Dağı bulunur ve Urartu dilinde “Ararat “olarak adlandırılır. Urartu Devleti’nin siyasi mücadelesinin ağırlıklı olarak Asur ile olduğu görülür. Urartu

Tuşba’yı (Van) başkent olarak kullanan Urartu Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği ele geçen belgelerden anlaşılmaktadır. Bulundukları bölgede Ağrı Dağı bulunur ve Urartu dilinde “Ararat “olarak adlandırılır. Urartu Devleti’nin siyasi mücadelesinin ağırlıklı olarak Asur ile olduğu görülür. Urartu Devleti, Asur ile savaşlar yapmış olmasına rağmen onun yıkılması Med ve İskit akınlarıyla gerçekleşmiştir.

Urartu Devleti de dönemindeki diğer devletler gibi bir kral tarafından yönetilmişti. Kralları baş rahipti ve yetkileri sınırsızdı. Ayrıca kral, tanrının da yeryüzündeki temsilcisi sayılırdı. Topraklarını eyaletlere bölmüşlerdi, eyaletleri de valiler idare ediyorlardı. Valilerin görevleri arasında asayişin sağlanması, yasaların uygulanması, dini törenlerin yürütülmesi gibi faaliyetler vardı. Ordu çeşitli sınıflardan oluşuyordu. Her eyalet bir orduyu hazır bulundurmak durumundaydı. Krallık babadan oğula devrediliyordu.

Toplumu soylular, çiftçiler, köleler, savaşçılar gibi sınıflar oluşturuyordu. Tanrı ve tanrıçaları çeşitli idi. Tanrıları için kurban kesip törenler yaparlardı. Urartuca kullandıkları dildi. Onlar da hem çivi yazısını hem de hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Ölü gömme adetleri ise çeşitliydi. Ölen kişi yakılarak küplere konulurdu ya da basit toprak mezarlara da gömüldüğü olurdu. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için mezarlarına şahsi eşyaları konurdu.

Yönetici kesimin daha ziyade çok odalı kaya mezarla gömüldüğü tespit edilmiştir. Urartular hakkında edinilen bilgiler yapılan arkeolojik kazılar, Urartu yazıtları ve o dönemde etkileşim içinde oldukları Asurluların yazıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda sağlanmaktadır.

Tags: Çivi YazısıHiyeroglif YazısıUrartu DevletiUrartular

Etiketler

Gündem  

Yorumlar

0 Yorum Yapılmış